Ние работим за успеха на собствениците на недвижими имоти, предприемачи и инвеститори в цяла България и Балканския регион. За да научите повече за нашите възможности, моля изберете услугите вляво.

Корпоративни решения

Ние осигуряваме корпоративни консултантски услуги за широк кръг от местни и международни клиенти.

Нашите услуги относно корпоративните решения обхващат пълния процес на придобиване и разпореждане, както и докладите за разузнаването на пазара и собствеността.

Управлението на риска има за цел ограничаване на потенциалните загуби и диверсифициране на портфейла.

Чрез старателно анализиране на инвестициите, ние изготвяме оценка на риска и предлагаме как да се оптимизира портфейла.

Ние предлагаме да се преструктурира портфейла с цел оптимизиране на съотношението риск / възвращаемост.