Ние работим за успеха на собствениците на недвижими имоти, предприемачи и инвеститори в цяла България и Балканския регион. За да научите повече за нашите възможности, моля изберете услугите вляво.

Инвестиционни продажби

Екипът на Риджънтс предоставя услуги на институционални и частни инвеститори в придобиването и процеса на продажбите на инвестиционен клас имоти. Ние представляваме купувачи и продавачи, предоставящи пълна гама от услуги за недвижими имоти, включително:

Придобиване и ликвидация на активи

Стратегическото позициониране

Продажба и отдаване под наем

Финансови и правни анализи

Изчисления за заемодател/заемополучател

Риджънтс предоставя експертни съвети и въвеждане във всички видове инвестиционни сделки и помага на клиентите във вземането на решения в критичен момент. Ние максимизираме стойността на активите чрез използване на знанията и опита ни в дълбочина на пазара и чрез координиране на процеса на предложените продажби, от подготовката на инвестиционен меморандум и маркетингова кампания до идентифициране на квалифицирани местни и международни кандидати. Риджънтс също помага на клиентите да преговарят за постигане на най-високи резултати в процеса на сделката.