Ние работим за успеха на собствениците на недвижими имоти, предприемачи и инвеститори в цяла България и Балканския регион. За да научите повече за нашите възможности, моля изберете услугите вляво.

Проучване

В една все по-конкурентна среда е от съществено значение, че наемодателите и тези, които участват с право на собственост, разработване, финансиране и управление на собственост, са напълно запознати с индустрията като цяло и всички фактори, които могат да повлияят на активите от недвижими имоти - както сега, така и в бъдеще. За тези, които са в състояние да реагират, да се адаптират и да предвиждат зараждащите се тенденции, ще бъде най-добре да увеличат производителността в имотите си и да генерират по-добри печалби.

Риджънтс има добре развити способности за проучване и оценка на пазара, подробна документация, включваща информация и данни, които могат да бъдат в полза на нашите клиенти. Тази информация се актуализира редовно и може да бъде съпоставена с промените на пазара и тенденциите/нагласите, които след това могат да бъдат превърнати в конкретни съвети към клиентите за бъдещи предложения за развитие или за повторно позициониране на съществуващи сгради/имоти/участъци.