Ние работим за успеха на собствениците на недвижими имоти, предприемачи и инвеститори в цяла България и Балканския регион. За да научите повече за нашите възможности, моля изберете услугите вляво.

Оценки

Риджънтс Пропърти Адвайзърс извършва широк спектър от оценки на недвижими имоти и активи от името на клиенти в целия регион, като се използват различни техники и методи за оценка, в това число:

Метод сравнение на продажбите 

Отстъпка при оценки на парични потоци и нетна настояща стойност (ННС) с или без терминални стойности

Остатъчни оценки 

Амортизационна стойност на разход за подмяна (замяна)

Капитализирани доходи

Оценки за отдаване под наем